Az utánpótlás nevelés múltja és jelene

A modellezősport fennmaradása szempontjából alapvető fontosságú, hogy az utánpótlás neveléséről gondoskodjunk. A szervezett modellezők átlagéletkora jelenleg 45-50 év körül mozog, de egyes hagyományos modellező szakágak versenyzői között az átlagéletkor 60 év felett van.


Tehát, ha nem teszünk semmit a fiatalok „megfogásának” érdekében, akkor néhány évtized múlva sportunk kihal. Másképp volt ez a modellezés aranykorának tartott hatvanas hetvenes években, amikor általános iskolai tantárgy keretében a kötelező tananyag része volt a modellezés.

Persze a kötelezőségnek megvolt a maga hátránya, nevezetesen olyan tanulókat is köteleztek a modellezés tanulására, akik egyáltalán nem voltak motiváltak ebben. A nagytömegű oktatás miatt nem állt rendelkezésre megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező modellező oktató. Ezzel szemben állt pozitívumként az állami forrásokból rendelkezésre álló szinte korlátlan anyagellátás.

A mai Magyar Modellező Szövetségnek nagyon is szerény állami források állnak rendelkezésre, szóba sem jöhet az, hogy teljes országos lefedettséggel szakköröket tudjunk szervezni. Ugyanakkor belső pályázati rendszerünknél külön tárgyszót biztosítottunk az utánpótlás nevelésének.

Az ilyen tárgyszóval megjelölt pályázatok állandó prioritást élveztek a bírálatok során. Számos egyesületünk élt evvel a lehetőséggel és jelentős összegeket nyertek szakkörök támogatására, bemutatók szervezésére.

Az MMSZ a 2019 naptári évben 4 millió forintot tudott elkülöníteni modellező anyagok vásárlására a szakkörök számára. A jelenlegi 1400 tagunk közül 17-en vállalkoztak arra, hogy szakkört vezessenek az MMSZ által biztosított építőkészletek és elektronika felhasználásával. A kiválasztott építőkészlet (úgynevezett DLG rádióirányítású vitorlázó modell) megfelel a mai kor követelményeinek, a megvásárolt távirányító berendezések okos telefon keresztül programozhatók, vélhetően számíthatunk evvel a 14-18 éves korosztály érdeklődésére.

Más módon is keressük az utat az ifjúság felé. A Nemzeti Versenysport Szövetség az elmúlt évben meghirdetett az általános iskolai és középiskolai tanárok körében egy kredit értékű továbbképzést a nem-olimpiai sportok terén.

Ebbe a tematikába építettük be a modellezést is avval a szándékkal, hogy a tanárok, ha megismerik a modellezést, mint sportot, kedvet kapnak ehhez és iskolájukban megtalálják annak a módját, hogy a fiatalokat modellező szakkörökbe vonják be.

MMSZ
2021. január 7.