Dr. Reé András 80 éves

A Magyar Modellező Szövetség alelnöke Dr Reé András, aki évtizedeken keresztül látta el az elnöki tisztséget, 80 éves.

Ki hinné erről a fiatal emberről, hogy hetven éve aktív modellező, eredményes sportoló és aktív sportvezető. Bandi jelenleg is a Műegyetemi Modellező Klub elnöke, a zárttéri szakág vezetője, gyakran lát el bírói feladatokat nemzetközi versenyeken. Az MMSZ elnökségén belül ő felel a FAI-CIAM kapcsolatokért. E páratlan modellező karrier mellett a BME Anyagtudomány és Technológia tanszékén címzetes egyetemi docensként oktatja és kutatja az anyagtudományokat, fémek képlékeny alakítását stb.

E jeles alkalomból kívánunk munkájához erőt egészséget,
Isten éltessen Bandi !