Somogyi Ferenc 1929-2020

1929-ben született Sümegen egy iparos család negyedik gyermekeként.  Iskoláit már Kaposváron végezte. Az elemi, majd a polgári iskola elvégzése után kereskedelmi középiskolában érettségizett. Mivel a műszaki egyetemen akart tovább tanulni, a gimnáziumi különbözeti érettségi vizsgát is letette.


A modellezéssel 1943-ban ismerkedett meg, majd a levente modellező körben tevékenykedett. 1944-ben vett részt először modell versenyen a pécsi repülőtéren.  A háború után tovább folytatta modellező tevékenységet és a Kaposvári Kereskedelmi Középiskolában modellező kört alakított. Főleg vitorlázó és gumimotoros gépeket készített, de ott építette első gyakorló körrepülő modelljét is Super Atom motorral.

A Budapesti Műszaki Egyetemen 1948-ban kezdte el tanulmányait. Kapcsolatot alakított ki a Magyar Repülő Szövetség Modellező Osztályával, amelynek akkor Benedek György volt a vezetője. Aktívan részt vett modellező események rendezésében. Akkortájt nagy élet volt a Rákosi gyakorlótéren, ahol a háború után újjáéledő modellező sport tevékenység megindult. A modellversenyeket is ott rendezték, a még bombatölcsérekkel szabdalt réten. Rákosmezőn állították fel a háború utáni első magyar modellrekordokat. Részt vett a teodolitokkal végzett magasságmérések megszervezésében.

A versenyeken ismerkedett meg Horváth Ernővel, Krizsma Gyulával, Poich Lóránddal és több kiemelkedő modellezővel, akikkel életre szóló barátságot kötött. A Műszaki Egyetemen is alakított modellező kört. Itt főleg zárttéri modellezéssel foglalkoztak. Gyakran indult a népszerű, nagy létszámú zárttéri versenyeken, melyeket a Nemzeti  Sportcsarnokban és a Kúriában rendeztek.

A Magyar Modellező Szövetségnek évtizedeken keresztül tagja volt. Részt vett a FAI kapcsolatok kialakításában. Folyamatosan fordította a nemzetközi szövetség modellező verseny szabályzatát.

1952-ben szerezte meg a gépészmérnöki diplomát vasútmérnöki szakon.  A Ganz Vagongyár Motortervezési Osztályán kezdte pályafutását és ott is fejezte be 50 év munka után, de még nyugdíjasként is több mint tíz esztendőn keresztül visszajárt mit tanácsadó. Aktív évei alatt végigjárta a szakma minden lépcsőjét. Tervezőmérnök, kísérletvezető, szervizvezető, osztályvezető, majd a Motor és Hajtómű Tervezési Osztályok főosztályvezetőjeként ment nyugdíjba. Közben mindenhová eljutott, ahová a Ganz motorokat és vasúti járműveket szállították.

Európán kívül Burma, Pakisztán, Egyiptom, Tunisz, Szíria, Kuba és Argentína voltak a fontosabb állomások. Ezeken a helyeken műszaki problémák megoldásában, üzletkötések előkészítésében és üzemeltetőként vett részt. Burmában fél évet töltött a garancia zárás műszaki előkészítésében. Egyiptomban az Egyiptomi Vasút részére szállított mozdonyok és luxus vonatok üzemeltetését, garancia mérnökként és szervizvezetőként, öt évig irányította. Külföldi kiküldetései sem távolították el a modellező élettől. Hazaérkezése után mindig folytatta a modellezést, bár  később vezetőként  nem jutott rá mindig elég idő.

Modellező irodalmi tevékenysége még egyetemi évei alatt kezdődött. A Magyar Rerpülés, az  Ifjú Sólyom, és a Modellezés  folyóiratokban rendszeresen megjelentek a modellmotorokat ismertető írásai, amelyek sok esetben közölték az áttala kimért teljesítmény, és nyomaték  görbéket  is. 1953-ban jelent meg „Repülőmodell motorok” c. könyve, majd 1956-ban adták ki a „Repülőmodellek építése” c. könyvet, melyben társszerzőként írta a modellmotorokról szóló fejezetet. Modellező irodalmi tevékenységét külföldön is elismerték. Kortársa, a  neves angol modellmotor szakértő után Nyugat-Európában a magyar Peter Chinn-nek is hívták, akit személyesen is ismert.
   
Az 1950-es évek elejétől foglalkozott  a rezgőszelepes gázsugár hajtóművekkel, amelyek ekkortájt a modellezés csúcsát jelentették. Az általa szerkesztett fékpaddal Benedek György lakásán  tolóerő méréseket végeztek. Ennek eredményeként fejlesztette ki Benedek György a Dynajet-2 nevű hajtóművét, amely a kategóriában a magyar sebeségi rekordot ma is tarja.    

Az ötvenes évek elején, amikor nagy hiány volt modellmotorokban és import beszerzésre nem volt lehetőség, modellmotorok tervezésével foglalkozott. Először egy kisiparos részére tervezett 2,5 cm3-es motort, de ez megfelelő gyártóeszköz hiányában nem valósult meg. Ezután az ARTEX Külkereskedelmi Vállalatnak tervezett egy motort, de ez sem került gyártásba. 1954-ben, Hódi László kérésére –akivel a modellversenyeken kötött barátságot- a Szegedi Vas és Fémipari Szövetkezet részére tervezte az SM-03 Proton jelzésű, 2,5 cm3 -es dízelmotort. Ez három kivitelben, forgószelepes, tengelyszívású és rezgőszelepes rendszerrel készült. Legnagyobb sikert a tengelyszívású megoldás ért el, melyet ezres példányban exportáltak Európa országaiba és Dél-Afrikába. Elkészült a motor 1,5 cm3-es változata is, de a prototípust nem követte sorozatgyártás. Gutsohn Péter kérésére tervezte meg az SM-04 Dinamit jelzésű 2,5 cm3-es dízelmotort, amelyből kisebb sorozat készült.

1957-ben először a MÁVAG, majd a két vállalat egyesülése után, a Ganz-MÁVAG Modellező Klub vezetője lett. Véleménye szerint az ezt követő több mint egy évtizedes periódus volt modellező pályájának legmozgalmasabb és legsikeresebb fejezete. Nagyon jó és tehetséges csapat kovácsolódott össze. Szinte minden kategóriában tudtak csapatot indítani. A legaktívabb és legnépesebb csoportot az A/2 és a zárttéri versenyzők alkották. A csapatok egymás után nyerték az országos bajnokságokat és nem csak a szabadon repülők, hanem a műrepülő, valamint a mechanikus motoros versenyzők is. Európa és Világbajnokságokon is kiemelkedő eredményeket értek el. A klub élő tagjai, még ma is szoros baráti kapcsolatokat tartanak.

Az 1960-as években, a nemzetközi versenyeken induló szabadon repülő kategóriák csapatainak válogató versenyeit szervezte és csapatkapitányként elkísérte őket a világ és Európa bajnokságokra, ahol nagy hasznát vették az angol nyelvtudásának. Az 1980-as évek elején a magyar  körrepülő sebességi csapatot vezette. Ezekben az években volt a magyar csapat a legeredményesebb. 1982 és 1985 között Svédországban, Hollandiában, az  Egyesült Államokban és Angliában a magyar csapat nyerte a világ és Európa bajnokságokat.

Nyugdíjazása után is részt vett a modell versenyeken és folytatta irodalmi tevékenységét. Szakmai pályafutását befejezve, írásában ismertette a Ganz dízelmotor fejlesztések eredményeit. Megírta a magyar zárttéri modellezés történetét és összegezte a körrepülő sebességi modellezés Európa és világbajnokságokon elért eredményeit. Pinkert Györggyel közösen dolgozott a 2009-ben megjelent „100 éves Magyarországon a repülőmodellezés” című könyv szerkesztésében.

A „Modelairplaneengines” c. könyvben a magyar modellmotorok ismertetését pontosította. Az interneten saját honlapján és más modellező honlapokon is  foglalkozott a modellmotorokkal. Az internet segítette a korábban kialakított baráti modellező kapcsolatok ápolását is. Az Adrians Model Aero Engines című kanadai internetes honlapon megírta a MOKI motorok és a magyar modellmotor gyártás vázlatos történetét.