MMSZ REFORM


1. Javaslatok az alapszabály módosítására
a) Elavult, nem életszerű paragrafusok törlése
Az alapszabályzatban számos olyan fejezet van, ami vagy nem aktuális, mint pl. a pontverseny, vagy nincs meg az apparátus ahhoz, hogy az MMSZ foglalkozzon az ott megfogalmazott feladatokkal. Ilyen pl. a válogatott keretek kijelölése, vagy a bírói testület képzése. Ezeket a szerepköröket, ha van rá igény a szakág számára delegálni kell, és amennyiben igény van rá MMSZ szinten projekt szerűen kell szervezni.
b) Az MMSZ feladatainak mai igényekhez igazítása
Az elmúlt 30 évben a lehetséges szabadidős elfoglaltságok köre, a technikai és anyagi feltételek, a támogatási rendszerek és jogi környezet is átalakult. Az MMSZ-nek alkalmazkodni kell ehhez a megváltozott környezethez. Új célokat, új üzeneteket kell megfogalmaznia a külvilág és a modellezők felé annak érdekében, hogy megérdemelt helye visszanyerhető, és fentartható legyen a szabadidős elfoglaltságok körében.
Ezzel kapcsolatos sürgős feladatok:
- Olyan médiaanyag elkészítése, ami az MMSZ weblapján és tásoldalakon is felhasználható, és bemutatja a modellezés különböző ágait, a modellezés hatását és kapcsolatát a társadalomra. Itt sokkal inkább fel kell vállalni és terjeszteni kell azt, hogy az az ember, aki a modellezésen keresztül saját bőrén tanulja meg a precizitás, a pontosság fogalmát, valamint önképző módon megismeri a technológia legújabb fejlesztéseit, lehetőségeit az a hétköznapi feladati megoldásában, a munkahelyen iskolában is sikeresebb lehet.
- Jogi és biztosítási védőernyő kialakításával olyan előnyök kínálása, hogy azoknak is érdemes legyen belépni az MMSZ-be aki nem versenyeznek.
- A versenyzők és a hobby modellezők számára megjelenési lehetőségek (modellező rendezvények, kiállításokon való részvétel) biztosítása, ami a modellezés népszerűsítését elősegíti.
- MMSZ Facebook oldal, és MMSZ youtube csatorna létrehozás és működtetése, amin keresztül a külvilágnak mutatjuk be a tagok tevékenységét eredményeit.
- Moderált szakmai fórumok működtetése, elsősorban kezdők számára.
- MMSZ tagok számára szakáganként zárt Facebook csoport létrehozása, információszolgáltatás információ csere céljából.
c) A küldöttállítás szabályainak módosítása:
A jelenlegi szabályokat a következőkkel egészíteném ki:
- Minden olyan hivatalosan bejegyzett szervezetnek, aki tagja az MMSZ-nek, és egyetlen tagjának sincs tagdíjfizetési elmaradása legalább 1 szavazati joga legyen.
- Azok a tagok, akik az elmúlt 3 évben Világbajokságon, Európa bajnokságon, vagy 3-nál több külföldi versenyen vettek részt önálló szavazati joga legyen.
- Az MMSZ operatív vezetési szintjén dolgozó emberek 1 fő küldöttet delegálhatnak a küldött gyűlésbe.
d) Az MMSZ erőforrások igénylési rendszerének átalakítása
A tagdíjbevételek, MOB támogatás, pályázati bevételekre való belső pályáztatás rendszerét kell kialakítani.
A küldött gyűlés minden évben szavazza meg a költségvetésből a pályázatokra felhasználható összeget.
Bármelyik klub adhat be pályázatot anyagi támogatásra, amit a küldöttgyűlés bírál el. Ebből értelemszerűen következik, hogy a küldöttgyűlést megelőzően kell beérkeznie az adott évi pályázatoknak. A küldött gyűlés egyszerű többségi szavazással dönt arról, hogy melyik pályázatot fogadja el, és melyik nem. Amennyiben az elfogadott pályázati összeg meghaladja a forrásokat akkor súlyozottan kell csökkenteni a pályázati összegeket a szükséges mértékre.
Amennyiben valamilyen pályázati bevétel az MMSZ közreműködésével, közvetlenül egy szakág, vagy versenyző(k) támogatására érkezik be, akkor az közvetlenül szavazás nélkül a támogatotthoz kerül.
e:) Operatív vezetési szint megalapítása:
Az MMSZ tagságában számos olyan modellező dolgozik, aki hajlandó lenne a szervezetért folyamatosan vagy esetileg tenni. Ennek hivatalos formáját meg kell teremteni. Az operatív vezetők akár csak egy projektre vagy feladatra is kinevezhetők legyenek. Meg kell teremteni a formáját annak, hogy ezek a személyek az MMSZ nevében a szükséges felhatalmazásokkal tárgyalhassanak, az MMSZ elnökség felé történő egyeztetési, beszámolási kötelezettséggel. Indokolt esetben a küldött gyűlés munkadíjat vagy sikerdíjat is megszavazhat a projekt felelősének.
2. További tervezett feladatok (projektek), -amelyekre segítőket, támogatókat, projekt vezetőket, várunk- a következők lehetnek:
- Oktatási szervezetekkel, Iskolákkal kapcsolatfelvétel a modellezés népszerűsítése érdekében. Ehhez fiataloknak szóló bemutató médiaanyagok készítése. Ehhez pályázati lehetőségek felkutatása, az anyagi támogatás megszerzésére.
- VII. osztályú repülőterek üzemeltetéséhez szükséges területek bérleti jogának megszerzése (évente 2-3)
- Szakhatóságokkal kapcsolatfelvétel és szorosabb kapcsolattartás.
- MMSZ repülőnap megszervezése a modellezés népszerűsítésé érdekében.
- Népszerű rendezvényeken (repülőnapok, kiállítások) részvétel megszervezése legalább statikus modellkiállítással.
- Alternatív biztosítási ajánlatok beszerzése, előterjesztése
- Versenyekről, rendezvényekről folyamatos tájékoztatás
- Adminisztratív folyamatok elektronizálása ezzel egyszerűsítésé, vagyis olyan webes szolgáltatás kialakítása, ahol a tagok és klubok minden kapcsolati tevékenysége elvégezhető, illetve lekérhető. Meg kell vizsgálni az elektronikus tagsági kártya létrehozásának lehetőséget is.
- Youtube csatorna létrehozása és kezelése, ehhez videók begyűjtésé versenyekről, rendezvényekről
- MMSZ Facebook oldal moderálása
- Szakmai Facebook oldalak létrehozása és moderálása