Pályázati kiírás

A Magyar Modellező Szövetség pályázatot hirdet tagszervezetei számára a szövetség erőforrásai egy részének felosztása céljából, a következők szerint:


Pályázati célok, és pályázatban elszámolható költségek:

Utánpótlás nevelés

 • Szakkörök szervezése, és lebonyolítása, helységbérlet, anyag, és rezsi költség
 • Versenyek rendezése, versenydíjak biztosítása külön junior és ifjúsági kategóriában
 • Modellezést népszerűsítő programok szervezése
 • Iskolai rendezvényeken való részvétel.
 • Ifjúsági versenyzők utaztatása nemzetközi versenyekre

  Fenntartás
 • Versenyek, modellező események rendezése és lebonyolítása
 • Egyesületi objektumok fejlesztésének és fenntartásának költségtámogatása
 • Versenydíjak olyan versenyekre, amelyek nem tartoznak a nemzeti bajnokságok kategóriájába
 • Modellezést népszerűsítő programok szervezése, különös tekintettel magas színvonalú média anyagok készítésére és közzétételére alkalmassá tételére.

  A beadás módja
 • A pályázatot csakis az MMSZ honlapján található online felületen keresztül lehet benyújtani.
 • A pályázat célkitűzésének összhangban kell lenni az MMSZ célkitűzéseivel úgy, hogy abból világosan kitűnjön, hogy a pályázó a szövetség által meghirdetett preferenciák közül melyeknek kíván megfelelni.
 • A pályázatot csakis a tagszervezet aláírásra jogosult vezetője vagy az általa írásban megbízott személy nyújthatja be, akik teljes felelősséggel tartoznak a beadott anyag tartalmáért és a megítélt összeg szabályszerű felhasználásáért.
 • A beadott pályázatok bárki számára megtekinthetők az MMSZ honlapján.
 • A pályázat beadása nincs határidőhöz kötve

  A pályázatok elbírálása
 • A pályázatokat az MMSZ elnöksége bírálja el. A pályázati támogatás megítéléséről az elnökség egyszerű többségi szavazással dönt. A határozatot és az indoklást a pályázat kezelő weboldalon láthatja a pályázó. (befogadott, elutasított, hiánypótlásra visszaadott, vagy finanszírozott státusz)
 • A pályázatok elbírálására naptári évente minimum kétszer kerül sor: április utolsó hetében és szeptember utolsó hetében.
 • Amennyiben egy tagszervezet naptári évente már volt nyertes pályázata akkor a további pályázatainak elbírálásban a többi pályázat mögé sorolóik.


A pályázatok végrehajtása

 • A pályázó tagszervezet vezetője és a pályázatban projekt-vezetőként megjelölt személy felelős azért, hogy a pályázatban leírtak szerint történjen meg a pályázat végrehajtása.
 • A pályázatban foglalt tevékenység minden esetben utófinanszírozott, azaz a pályázónak az önrészre támaszkodva kell megkezdeni a tevékenységet, amelynek költségei utólag kerülnek elszámolásra. Időközi részelszámolásra van mód.
 • Az MMSZ részéről mindenfajta kifizetés csakis benyújtott számlák alapján, átutalással történhet. Készpénz kifizetés nem megengedett.
 • A pályázat végrehajtását és annak elszámolását ugyanazon az online felületen kell dokumentálni, amelyen a pályázatot benyújtották.
 • Az MMSZ jogosult az időarányos teljesítmények ellenőrzésére.
 • A pályázat teljesítéséről „Pályázati Zárójelentés”-ben kell beszámolni. A pályázat teljesítésének tényét fénykép vagy videó  is igazolhatja.
 • A zárójelentés elbírálásával dönt az elnökség a teljes pályázati összeg kifizethetőségéről, vagy hiánypótlást írhat elő a pályázó részére.


Vegyes rendelkezések

Valóságtól eltérő adatok közlése a pályázatban a pályázó tagszervezet két naptári éven keresztül tartó pályázási tilalmát vonja maga után.

A pályázati szabályok megszegése esetén a pályázatért felelős személyek ellen az MMSZ fegyelmi eljárást indít.


Budapest, 2018. 03. 26.
MMSZ elnökség